ՈՒրբաթ, 24.05.2024, 13:52
Դուք մուտք եք գործել որպես Հյուր | Խումբ "Հյուրեր"Ողջույն Հյուր | RSS

<<ԹՌԻՉՔ>> ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԿ

ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
300
ՀԱՐՑՈՒՄ
Գնահատեք կայքը
Բոլոր պատասխանները: 54
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՆԼԱՅՆ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1
ՀՅՈՒՐԵՐ: 1
ԳՐԱՆՑՎԱԾՆԵՐ: 0
ՄՈՒՏՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆ

Մեր Մասին

Թռիչք

ÏñóÙß³ÏáõóÛÇÝ ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý

հասարակական կազմակերպություն


 •   Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿.      §Ð³Ù³ËÙµ»É µáÉáñÇݪ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë ¨ ÁݹѳÝáõñ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ßáõñç¦:
 •   ²é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ ÐÎ–Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ, ëáódzɳϳÝ, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý, ÏñóϳÝ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ, µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñª ß»ßï³¹ñ»Éáí ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ:
 •      ÐÇÙݳ¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó (13.02.03.) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ß˳ï»É ¿ ³Ù»Ýï³ñµ»ñ ߳ѳéáõ ËÙµ»ñÇ (Ãá߳ϳéáõÝ»ñ, ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñ, ëÏëÝ³Ï ·áñͳñ³ñÝ»ñ, ·áñͳ½áõñÏÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Ñ»ï, µ³Ûó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ »Ý: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ»ï ÏñóÙß³ÏáõóÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ѳٳñáõÙ »Ýù ³í»ÉÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï áõ Ñ»é³Ýϳñ³ÛÇÝ: 
 •   §ÂéÇãù¦-Á áñå»ë ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ëáãݹáï ¹ÇïáõÙ ¿.

 1.     ³ÛÝ, áñ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ï³ñµ»ñ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ å³Ï³ë Ëáñù³ÛÇÝ »Ý ¨ áã ѳٳϳñ·³ÛÇÝ,
 2.    Ñ³×³Ë  ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ - ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍ»Éáõ  Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ áñ¨¿ ËݹñÇ ßáõñç ÏսdzݳÉáõ ѳÏáõÙ,
   ¨, ÇѳñÏ», ·áñÍáÕ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ³Ý³ñ¹Ûáõݳí»ï áõ ëå³éáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
 •  ÈáõÍáõÙÝ»ñÁ ï»ëÝáõÙ »Ýù.

 1.    Ù»ñ ³ñŻѳٳϳñ·Ç í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, í»ñ³ÁÝϳÉÙ³Ý,
 2.    ë»÷³Ï³Ý ׳ϳﳷñÇ Ýϳïٳٵ Ù»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý,
 3.    ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ½³ñ·³óÙ³Ý,
 4.    Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áÉáñïáõÙ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñÙ³Ý,
 5.    Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý Ù»ç:

ՓՆՏՐՈՒՄ
ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Մայիս 2024  »
ԵրկԵրքՉորՀինՈՒրՇաբԿիր
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ԱՐԽԻՎ

Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный хостинг uCoz